Let’s face it scrapbook, serious game 2016, emotie- en gezichtsherkenning

In deze blogpost vind je informatie over de Engelstalige serious game/app Let’s face it scrapbook. Deze is ontwikkeld om de identiteit van iemand en de emoties die op het gezicht getoond worden, beter te leren herkennen. De game is ontwikkeld door het Let's Face It project Het project heeft als doel om evidence based leerprogramma’s te ontwikkelen voor mensen die moeite hebben met het verwerken van signalen die met het gezicht geuit worden (bron). van de Universiteit van Victoria (CA) en is gericht op kinderen tussen de zes en acht jaar.Vanwege het ontbreken van betere serious games voor jongeren en volwassenen plaatsen we deze serious game.

Let's face it scrapbook screenshot, emotieherkenning, autismeIn de blogpost Let’s face it, serious game 2005 is uitvoerig stilgestaan bij de werking en kanttekeningen bij van 2005 versie. Aanrader om te lezen. Het verschil met de nieuwe versie van 2016 is dat er gebruik gemaakt wordt van foto’s en films van mensen die jijzelf kent. De spellen die ontwikkeld zijn, lijken qua opzet erg op die van Let’s face it 2005.

Klik op het vinkje(je hebt op het vinkje of op de tekst geklikt) achter de zinnen als je meer toelichting wilt lezen.

Hieronder wordt de game verder toegelicht.


Over Let’s face it scrapbook 2016

De grote vernieuwing in de app Let’s face it scrapbook is dat:

  • je beeldmateriaal van mensen uit je eigen omgeving kunt gebruiken.
    Door foto’s en video’s van personen uit de eigen omgeving te gebruiken wordt verwacht dat er beter geleerd wordt. Het is dan beter op de eigen situatie toepasbaar, het is interessanter, het komt vanuit eigen ervaring.
  • er korte films van gezichtsuitdrukkingen, of veranderingen in gezichtsuitdrukkingen vastgelegd kunnen worden.
    De makers verwachten dat hierdoor de vertaling/transfer naar de echte wereld makkelijker gemaakt kan worden omdat daar de gezichten bewegen. Voor sommige mensen met autisme is het erg moeilijk om de link tussen foto’s en bewegende echte gezichten te leggen.

De app is in maart 2016 gelanceerd en alleen beschikbaar voor IOS (apple tablets en smartphones). Hij is gratis hier te downloaden.

Lees hier verder
Het idee achter de app is om zelf foto’s en korte videos te maken van gezichten en emotie uitdrukkingen van mensen die je kent. Vervolgens kun je deze zelf onderbrengen in zelf bedachte categorieën (bijvoorbeeld: blij, boos, moe, etc.) Hierdoor leg je voor jezelf als het ware een gestructureerde database aan.

Dit beeldmateriaal wordt tevens gebruikt in een viertal minigames (de link opent een voorbeeld video):

  • Fuse: de bovenkant en onderkant van een gezicht matchen
  • Splash: de juiste persoon vinden bij een naam
  • Memory: dezelfde emoties of personen bij elkaar vinden
  • Name game: de juiste persoon vinden bij een naam

In de onderstaande video wordt de achterliggende gedachte van Let’s face it scrapbook uitgelegd. Het gaat hier om een prototype uit 2014. Deze zal waarschijnlijk iets afwijken van de versie die je nu kunt downloaden. De video start op 48:45 en duurt tot 59:19. Hij duurt 10:34.

Wat leer je echt van deze game?

Deze game is niet getest of het helpt om beter emoties te leren herkennen bij anderen. De projectleider en mede-ontwikkelaar van de game, Jim Tanaka, is in augustus 2016 door ons geïnterviewd. Hij vertelde dat deze game ontwikkeld is met de kennis van de onderzoeken gedaan met de 2005 versie van Let’s face it. Op basis daarvan hebben ze geconcludeerd dat statische beelden en beelden van vreemden geen leereffect teweeg brachten in het herkennen van emoties bij anderen. Deze nieuwe versie is als prototype uitgebracht om hun aanname (hypothese) te toetsen of zelf gemaakte beelden en video’s wel voor dit leereffect zorgen. Dit betekent dus dat niet getest is, of deze game helpt om beter emoties te leren herkennen bij anderen.


Kanttekeningen bij het spel

We hebben het spel zelf nog niet uitvoerig beoordeeld.


Wat vind je ervan?

Wat wij erg interessant vinden is de optie dat mensen zelf een database kunnen maken met beeldmateriaal van emoties en deze kunnen categoriseren. Mogelijk dat je hiermee zelf interessante oefeningen kunt verzinnen. Of mogelijk zijn de spellen qua opzet toch interessant, ondanks ze wat kinderachtig zijn voor jongeren en volwassenen.

Wij willen je vragen of je de app kunt uitproberen en ons te laten weten: wat van toegevoegde waarde is voor jou, welke oefeningen je zelf verzonnen hebt en waar jij potentie in ziet. Lees hier meer daarover.

Als er interessante ideeën worden aangeleverd, kunnen wij contact opnemen met de makers en bekijken of het mogelijk is om een versie voor jongeren en volwassenen te gaan ontwikkelen. Er is al contact geweest met de onderzoeker, tevens projectleider Jim Tanaka. Hij heeft aangegeven dat hij openstaat om ideeën en kennis uit te wisselen.

Log in om reacties te kunnen plaatsen en te lezen.