Welke problemen levert het op en welke invloed heeft dit op het dagelijks leven

Een deel van de mensen met een autisme hebben moeite om emoties te herkennen, interpreteren bij anderen, deze in een context te plaatsen en om deze zelf te uiten. 93 % van directe menselijke interactie is non-verbaal (bron): deze vorm van communiceren begrijpen zij niet of moeilijk.
Dit heeft gevolgen in situaties waar sociale interactie nodig is. Hieronder staat beschreven welke problemen worden ervaren en wat de gevolgen hiervan zijn.

Opmerking: De nummers, die in de onderstaande zinnen tussen haakjes staan, verwijzen naar een bronvermeldingen. Deze zijn onder de pagina te vinden.

 


 

Problemen en gevolgen voor mensen met autisme

De problemen waar iemand tegen aan loopt, die veroorzaakt worden door het niet kunnen anticiperen op emoties van anderen:

 • ruzie met, verdriet bij anderen door misverstanden [1]
 • langdradige vermoeiende conversaties door misverstanden [1]
 • vriendschappen worden verbroken door onbegrip van anderen voor de manier van handelen/acteren [1]
 • niet kunnen opbouwen van vriendschappen [1]
 • niet kunnen deelnemen aan activiteiten waar de interactie met anderen bij nodig is [1]

De gevolgen hiervan zijn dat deze persoon:

 • zich sneller afsluit van sociaal contact met als gevolg vereenzaamt [1], [2]
 • moeite heeft om op school of op het werk te functioneren
 • stress heeft in situaties met mensen [1]
 • onzeker is over zichzelf tijdens de sociale interactie [1]
 • vermoeid is. Dit komt door de energie die het kost tijdens sociaal contact om goed te communiceren met de ander en de non-verbale communicatie te begrijpen. Ook is men vermoeid door slecht slapen. Dit mede door het lang napiekeren in bed over de sociale contacten die er die dag zijn geweest [1]
 • somber/depressief kan raken door: 1) verliezen van vriendschappen (door miscommunicatie/ raar gevonden worden), 2) door het hebben van laag zelfbeeld of 3) het dagelijks geconfronteerd worden met (emotieherkenning) misverstanden en dus met de beperking die je hebt [1]
 • verkeerd wereldbeeld heeft: gevoel hebben dat ieder ander oneerlijk/niet oprecht/slecht is [1]

Sommige gevolgen kunnen elkaar ook nog versterken.

 


 

Problemen voor naasten

De problemen waar de naaste tegen aan loopt, veroorzaakt doordat iemand met autisme niet anticipeert op de emoties van anderen:

 • ruzie met en/of verdriet doordat de persoon irriteert of kwetst [3]
 • langdradige vermoeiende conversaties door misverstanden [3]
 • gevoel er alleen voor te staan en niet te kunnen bouwen op de ander (geen wederkerige ouder-kind relatie) [3]
 • zorgen over de toekomst van de zoon/dochter [3]
 • zorgen hebben over de situatie waarin de zoon/dochter zich verkeerd als deze buiten eigen bereik is

 
Lees hier verder over wat de oorzaken zijn waardoor iemand moeilijk emoties bij anderen kan herkennen en moeite heeft om hierop te anticiperen.
 


 
LET WEL: het bovenstaande samengestelde stuk is een aanname (hypothese) en nog niet geverifieerd bij vakspecialisten. Het is samengesteld op basis van onderstaande bronnen door de oprichter van het platform.
Heb je aanvullingen, verbeteringen of artikelen ter onderbouwing, deel deze met ons. Log in en plaats je reactie onder het artikel of stuur deze door via het formulier. Heb je nog geen login, dan kan je deze hier aanmaken.

Bronnen

Klik hier, om de bronnen die gebruikt zijn voor dit artikel, te lezen.
[1] Deze problemen zijn genoemd in interviews met jongeren en jong volwassenen met autisme.
[2] Baumeringen & Kasari, 2000 hebben onderzocht dat kinderen met autisme zich eenzamer voelen en minder vriendschappen hebben dan neuro typische kinderen.
[3] Deze problemen zijn genoemd in interviews met ouders van jongeren met autisme.
Log in om reacties te kunnen plaatsen en te lezen.