Voor wie is deze site bedoeld

Deze website bevat informatie voor verschillende soorten personen. We hebben per groep een selectie gemaakt van pagina’s die voor jou waarschijnlijk het meest interessant zijn. Klik hieronder op de groep waaronder jij valt om dit te bekijken.

Autisme moeite herkennen van emoties bij anderen

Ik heb moeite met emotieherkenning bij anderen en emotie-anticipatie.
Lees hier meer.

Naasten van iemand met autisme

Ik ben een naaste (ouder, partner, familie, vriend) van iemand die hier moeite mee heeft.
Lees hier meer.

Behandelaar autisme emotie herkenning en anticipatie

Ik ben een behandelaar of docent die mensen helpt met emotieherkenning bij anderen.
Lees hier meer.

Onderzoeker emotie herkenning en anticipatie bij autisme

Ik ben onderzoeker op het gebied van emotieherkenning bij anderen en emotie-anticipatie.
Lees hier meer.

Log in om reacties te kunnen plaatsen en te lezen.