Emotie-anticipatie in het kort uitgelegd

Mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) hebben moeite om emoties bij anderen te herkennen & te interpreteren en om deze zelf te uiten. 93 % is non-verbaal waarbij 55 procent door gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal en gebaren en 38 procent door intonatie van de stem. Vooral de emoties die iemand uit en die je kunt zien (=visueel zichtbare emoties) begrijpt een deel van de autistische mensen niet of moeilijk.

Uit interviews met een tiental autistische mensen kwam naar voren dat dit voor hen leidt tot misverstanden, frustraties en onbegrip bij anderen waardoor zij:

 • zich sneller afsluiten van sociaal contact
 • stress hebben in situaties met mensen
 • onzeker zijn over zichzelf tijdens de sociale interactie
 • vermoeid (mede door slapeloosheid) zijn door piekeren over gebeurtenissen en door intensiteit van sociale contacten
 • somber/depressief kunnen raken door verliezen van vriendschappen, laag zelfbeeld en dagelijkse confrontatie met eigen beperking
 • verkeerd wereldbeeld hebben: gevoel hebben dat ieder ander oneerlijk/niet oprecht/slecht is

Lees hier verder voor meer informatie over de ervaren problemen.
 


Wat zijn de oorzaken?

Er zijn verschillende oorzaken dat emoties niet herkend kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn: gezichtsblindheid, gefragmenteerd waarnemen, weinig ervaring, geen abstract beeld kunnen vormen.

Lees hier verder voor meer toelichting en voorbeelden van andere oorzaken.
 


Hoe werkt het anticiperen op emoties van andere mensen?

Om emotie van anderen te kunnen herkennen let iemand op de combinatie van:

 • Context
 • Lichaamshouding
 • Gezichtsuitdrukking

Om te kunnen anticiperen op emoties van anderen, doorloopt iemand de volgende stappen:

 • Kijken
 • Herkennen
 • Interpreteren
 • Context begrijpen
 • Anticiperen

Als deze stappen lastig zijn (omdat herkennen moeilijk gaat) kan gebruik gemaakt worden van verbale communicatie: als je niet ziet wat iemand voelt, kun je het vragen. Als de emotie is benoemd kun je erop handelen.
Bij sommige mensen is een prikkelarme omgeving nodig of controle op de prikkels (prikkelregie) om überhaupt iets te kunnen doen. Dit geldt ook voor anticiperen op de emoties van anderen.

Lees hier verder voor een uitgebreide omschrijving hoe anticiperen op emoties werkt.
 


Wat heeft dit online platform te maken met emotie-anticipatie bij autistische mensen?

Dit portaal biedt de mogelijkheid voor alle betrokkenen om kennis en ervaring uit te wisselen over dit onderwerp.

Log in om reacties te kunnen plaatsen en te lezen.