Oefeningen en spelvormen voor herkennen gezichtsuitdrukkingen

In deze blogpost vind je oefeningen en spelvormen (in het Engels) om te leren: het herkennen van gezichtsuitdrukkingen en het begrijpen van de context. Deze zijn ontwikkeld door het Let's Face It project< id="target-id66777103a203d" class="collapseomatic_content "> Het project heeft als doel om evidence based leerprogramma’s te ontwikkelen voor mensen die moeite hebben met het verwerken van signalen die met het gezicht geuit worden (bron). van de Universiteit van Victoria (CA) en is voornamelijk gericht op kinderen.< id="target-id66777103a2144" class="collapseomatic_content ">Vanwege het ontbreken van betere oefenvormen voor jongeren en volwassenen plaatsen we deze spelvormen. Hiërarchisch model gezichtsinterpretatie, emotieherkenning, en gezichtsuitdrukkingen universiteit van Victoria Deze oefeningen zijn gemaakt om samen met iemand anders of in een groep uit te voeren.

Hieronder staan de verschillende oefeningen kort beschreven. Ze zijn gecategoriseerd naar het hiërarchisch model dat hiernaast staat. Een toelichting op dit model kun je hier vinden zodat duidelijk wordt waarom de oefeningen belangrijk zijn.

Klik op het vinkje(je hebt op het vinkje of op de tekst geklikt) achter de zinnen als je meer toelichting wilt lezen en om de downloadlink van toelichting op de spelvorm te zien.


Domein I: aandacht hebben voor gezichten en de gezichtsstructuur begrijpen

Dit zijn zes spelvormen om mee te oefenen:

 1. Fishing for faces
  • Wat leer je: onderscheiden van gezichten van andere type objecten (bal, tafel, etc.) en aandacht leggen op gezichten.
  • Hoe leer je dat: uit een stapel met kaarten selecteren welke een gezicht zijn en welke niet.
  • Link naar toelichting spelvorm.
 2. Picasso
  • Wat leer je: hoe de onderdelen van een gezicht ten opzichte van elkaar horen te staan en een geheel vormen.
  • Hoe leer je dat: van de losse gezichtsonderdelen van gezichten, nieuwe gezichten maken bestaande uit de combinatie van andere gezichten.
  • Link naar toelichting spelvorm.
 3. Arcimboldo
  • Wat leer je: hoe de onderdelen van een gezicht ten opzichte van elkaar horen te staan en een geheel vormen.
  • Hoe leer je dat: gezichten maken van verschillende soorten fruit.
  • Link naar toelichting spelvorm.

 4. Mr & Mrs potato head
  • Wat leer je: je aandacht richten op gezichten en begrijpen hoe de onderdelen van een gezicht een geheel vormen.
  • Hoe leer je dat: gezicht maken met de verschillende onderdelen van een Mr patato poppetje. Deze onderdelen bevatten zowel gezichtselementen als niet-gezichtselementen.
  • Link naar toelichting spelvorm

 5. Create a face
  • Wat leer je: je aandacht richten op gezichten en begrijpen hoe de onderdelen van een gezicht een geheel vormen.
  • Hoe leer je dat: met alledaagse dingen een gezicht maken.
  • Link naar toelichting spelvorm.

 6. Faces in all places
  • Wat leer je: je aandacht richten op gezichten en begrijpen hoe de onderdelen van een gezicht een geheel vormen.
  • Hoe leer je dat: gezichten vinden in objecten.
  • Link naar toelichting spelvorm.

Domein IIa&b: herkennen van de gezichtsidentiteit en gezichtsuitdrukkingen

Dit zijn zeven spelvormen om mee te oefenen:

 1. Memory
  • Wat leer je: onderscheid maken tussen zes basis emoties (neutraal, blij, verdrietig, boos, verbaasd, walging).
  • Hoe leer je dat: de spelvorm memory wordt gebruikt om dezelfde gezichtsuitdrukkingen bij elkaar te zoeken.
  • Link naar toelichting spelvorm.
 2. Making expressions
  • Wat leer je: onderscheid maken tussen zes basis emoties (neutraal, blij, verdrietig, boos, verbaasd, walging).
  • Hoe leer je dat: met losse gezichtsonderdelen een bepaalde emotie op een gezicht vormen.
  • Link naar toelichting spelvorm.
 3. CSI: wanted
  • Wat leer je: identiteit van iemand leren vaststellen op basis van het beoordelen van gezichtselementen.
  • Hoe leer je dat: herkennen van een gezocht persoon op basis van snapshots die gemaakt zijn tijdens een overval waarbij het gezicht van de persoon maar deels te zien is.
  • Link naar toelichting spelvorm.
 4. Face bingo
  • Wat leer je: onderscheid maken tussen verschillende gezichtsuitdrukkingen.
  • Hoe leer je dat: gebruik makend van cartoons bepalen welk van de acht emoties uitgedrukt wordt (blij, verdrietig, boos, opgewekt, verbaasd, bang, walging, neutraal).
  • Link naar toelichting spelvorm.
 5. Trading faces
  • Wat leer je: identiteit van iemand leren herkennen en hoe je onderscheid maakt tussen verschillende gezichtsuitdrukkingen.
  • Hoe leer je dat: er wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten maskers (mens, dier). In een groep wissel je van masker om gevoel te krijgen wat dit doet met iemand zijn identiteit en uitstraling van gevoel.
  • Link naar toelichting spelvorm.
 6. Drawing emotions
  • Wat leer je: leren welke specifieke onderdelen van een gezicht ervoor zorgen dat een bepaalde emotie getoond wordt. Leren interpreteren welke veranderingen van bijvoorbeeld de ogen en mond maken dat er een andere emotie getoond wordt.
  • Hoe leer je dat: door het tekenen gezichtsonderdelen op cartoons (smiley’s) en deze cartoons verwerken in een verhaal waarin een bepaalde emotie tot uiting komt.
  • Link naar toelichting spelvorm.
 7. People categories
  • Wat leer je: herkennen en categoriseren van gezichten op basis van hun identiteit.
  • Hoe leer je dat: er wordt geoefend met kaarten met daarop personen met verschillende gezichtsuitdrukking. De bedoeling is om dezelfde personen bij elkaar te zoeken.
  • Link naar toelichting spelvorm.

Domein III: interpreteren van de sociale betekenis van de verschillende aanwijzingen die in het gezicht af te lezen zijn

Dit zijn vijf spelvormen om mee te oefenen:

 1. Spinner faces
  • Wat leer je: bekend worden met hoe gezichtsuitdrukkingen gebruikt worden in alledaagse situaties.
  • Hoe leer je dat: er wordt aan een draaischijf gedraaid met verschillende gezichtsuitdrukkingen van emoties daarop getoond. Bij de uitdrukking waar de pijl op komt te staan, wordt een sociale situatie bedacht en wordt deze nagespeeld met iemand anders.
  • Link naar toelichting spelvorm.
 2. Perspective taking
  • Wat leer je: signalen oppikken in een situatie die van belang is om te begrijpen wat er op emotioneel vlak speelt bij een persoon. Interpreteren wat het verband is tussen de expressie van iemands gezicht en de verschillende dingen die aanwezig zijn in een situatie.
  • Hoe leer je dat: op foto’s waarin een situatie zich afspeelt worden gedachtewolkjes en praatwolkjes geplaatst die met tekst ingevuld worden. Hierbij probeer je te raden wat iemand voelt, denkt en zegt.
  • Link naar toelichting spelvorm.
 3. Face off
  • Wat leer je: sociale interactie te verbeteren door oogcontact te maken, gezichtsuitdrukkingen te maken en bewust te zijn van wat de sociale situatie is.
  • Hoe leer je dat: variant op ‘wie ben ik’ waarbij een masker een bekend persoon met een bepaalde gezichtsuitdrukking toont. De persoon heeft dit masker voor zijn gezicht en moet door de ander aan te kijken en vragen te stellen, erachter komen wie de persoon op het masker is en hoe deze zich voelt.
  • Link naar toelichting spelvorm.
 4. Charades
  • Wat leer je: bewustwording van emoties, identiteit en een sociale situatie achterhaald kunnen worden via de gezichtsuitdrukking van iemand.
  • Hoe leer je dat: is een variant op hints/de lama’s waarbij de emotie, identiteit of sociale situatie wordt nagespeeld en de ander moet raden wat wordt uitgebeeld.
  • Link naar toelichting spelvorm.
 5. Expression wizard
  • Wat leer je: sociale interactie verbeteren door het trainen van sociaal bewustzijn, oogcontact maken en een emotie op je gezicht uitdrukken.
  • Hoe leer je dat: het is een variant op het spel ‘knipoogmoordenaar’ waarbij een voor de groep onbekend persoon de anderen kan betoveren met een gezichtsuitdrukking. De groep moet achterhalen wie de tovenaar is.
  • Link naar toelichting spelvorm.

Wat leer je echt van deze spelvormen?

Er zijn geen onderzoeken bekend waarin onderzocht is of deze oefeningen effect hebben. Het is dus niet bekend of door het doen van de oefeningen je beter de emoties van anderen leert herkennen en de context leert te begrijpen.


Kanttekeningen bij de spelvormen

Wij hebben deze spelvormen niet beoordeeld en uitgetest.


Wat vind je ervan?

Als je oefeningen hebt uitgeprobeerd, laat ons weten hoe de oefening is bevallen. Dit kan via het webformulier of door een reactie hieronder achter te laten. Wij en de andere lezers zijn erg benieuwd naar jouw ervaring.

Log in om reacties te kunnen plaatsen en te lezen.