Wat betekenen sociale interacties voor mij – blogreeks Marianne (1)

In deze blogreeks vertel ik over de vraag die ik mij stelde: “Wat zijn eigenlijk prettige sociale interacties en is het herkennen van emoties bij anderen altijd belangrijk?” Deze blogs heten:

  1. Wat betekenen sociale interacties voor mij (deze blog)
  2. Is het nodig of is het handig om emoties van anderen te herkennen?
  3. De uitdaging van het herkennen van emoties
  4. Dicht bij jezelf staan, voor jezelf zorgen en jezelf accepteren is het belangrijkste

 

1) Woord vooraf

Toen ik voor het eerst kennismaakte met deze website was er naast interesse in het onderwerp, ook irritatie. Het onderwerp interesseerde me omdat je met geleerde vaardigheden sociale contacten kunt verdiepen. Het irriteerde me ook omdat het mijn eigen gevoel verstoorde dat ik goed ben zoals ik ben.

In een impulsief moment stuurde ik een reactie naar de webredactie. Daar kwam een mailwisseling uit voort die gaandeweg meer en meer mijn interesse wekte. Ik vroeg me af wat voor mij prettige sociale contacten zijn en of die niet beïnvloed worden door wat anderen vinden of door algemenere politieke of maatschappelijke opvattingen? En moet ik altijd maar mijn best doen? Deze blogreeks van vier artikelen, met in totaal elf hoofdstukken, is een uitwerking van de overdenkingen op die vragen.

2) Wat zijn prettige sociale interacties?

Als het gaat om prettige sociale interactie, dan begint dat al bij de vraag: wat is eigenlijk een prettige sociale interactie en voor wie moet dat prettig zijn? Bij iedereen zal die behoefte verschillend zijn en kan dat dus alleen voor mezelf beantwoorden.

Zelf voel ik de laatste jaren steeds meer druk als het gaat om sociale interactie. De sociale media draaien op een vrij algemeen lijkende behoefte aan sociaal contact. De bezuinigingen in de zorg en de gecreëerde participatiemaatschappij leggen ook een steeds grotere druk op het hebben van sociale contacten, het eigen netwerk moet steeds meer (en als eerste) worden aangesproken. Als het leggen en houden van contacten niet (goed) lukt, ben je zelf verantwoordelijk.
Daar komt bij dat er angst lijkt te ontstaan voor eenlingen, zeker als je sociaal en/of communicatief uit de toon valt. Dit zijn een aantal externe redenen om mijn best te doen voor ‘normale’ sociale interactie, maar prettig voel ik me daar niet bij. Dus blijft de vraag: wat is voor mezelf prettige (sociale) interactie? Wat zijn mijn interne drijfveren voor sociale interactie?

3) Wat betekent prettige sociale interactie voor mezelf?

Prettige sociale interactie betekent voor mij dat ik in contacten mezelf mag en kan zijn. Dat de contacten minstens zoveel energie opleveren, als ze kosten. Meestal is dat een-op-een contact, gekoppeld aan een activiteit die we allebei leuk vinden. Hierbij moet ik wel aantekenen dat ik uit een groot gezin kom en er nooit (ook als kind niet) een grote noodzaak was om veel vrienden te hebben. Ik heb ook nooit behoefte gehad aan een intieme relatie. Daarnaast kan ik mezelf goed vermaken en doe ik makkelijk activiteiten alleen.
Dat maakt het makkelijker om te volstaan met weinig sociale contacten. Het handjevol vrienden en kennissen dat ik heb is naast familie echt genoeg. Meer kan ik toch niet bijhouden en leveren in mijn optiek weinig extra kwaliteit op.

4) Wat zijn mijn drijfveren in dit kader?

Ik heb gemerkt dat prettige interactie voor mij niet hetzelfde hoeft te betekenen als voor de ander. Even een voorbeeld. Een tijdje geleden had ik afgesproken met een vriendin om ergens te gaan lunchen en bij te praten. Zij was dolblij met haar nieuwe baan want werkloos thuis zitten vond ze vreselijk. Ik vroeg haar wat het belangrijkste is aan het hebben van werk. „Betekenisvol zijn voor anderen”, was haar antwoord. „Als de ander een goed gevoel heeft door iets wat ik doe, heb ikzelf ook een goed gevoel. Voor mij is het belangrijk dat ik het gevoel heb dat ik nodig ben. Maar dat heeft toch iedereen?”, kwam daar achter direct aan.

Mijn aarzeling bracht haar in verwarring. Ik probeerde al denkend te formuleren dat dit voor mij niet per se waar is. Ik wil mensen ook wel helpen met bijvoorbeeld een computerprobleem. De voldoening haal ik uit het zoeken naar en vinden van een oplossing. Het resultaat is wel dat ik een ander help, maar het was niet mijn drijfveer. Later ging ik daar verder over nadenken en tot nu toe is de conclusie dat sociale interactie die ik vanuit mezelf aanga bijna altijd een persoonlijk doel dient zoals het delen of vergroten van kennis, een klankbord voor het helder krijgen van mijn eigen gedachten, lekker eten zonder te hoeven koken, e.d..

Ik weet dat interesse tonen in de ander sociale relaties verbetert en je daardoor contacten in stand kunt houden. Ik vraag dus zeker naar hoe het gaat met de ander, maar eerder vanuit een besef dat het erbij hoort dan dat het een interne drijfveer is om sociaal contact aan te gaan.

Vervolgens ben ik ook tot de conclusie gekomen dat het niet uitmaakt. We kunnen allebei een prettige sociale interactie hebben gehad, hoe verschillend onze belevingen of drijfveren misschien ook zijn geweest.

 
Klik hier voor het vervolg van de blogreeks: Is het nodig of is het handig om emoties van anderen te herkennen?
We vinden het fijn als je onderaan in het berichtveld laat weten wat je van deze blogpost vindt en wat je er aan hebt gehad.


Geschreven door: Marianne Geboers, schrijfster en vormgeefster van het boek: Autisme in kaart. Diagnose in het autismespectrum op haar 47e. Lees meer over het boek

AutismeinkaartAutisme in kaart beschrijft hoe autisme een rol speelt in mijn dagelijks leven en welke vaardigheden en hulpmiddelen ik kan inzetten om in balans te blijven. De teksten worden ondersteund door schema’s, illustraties, graphics en foto’s.
Hoewel het boek gemaakt is voor mezelf blijkt het veel nuttige informatie te bevatten voor andere mensen met autisme én hulpverleners.
Herkennen van emoties van mezelf en van anderen, is slechts een klein onderdeel van het boek. Meer informatie vind je op: www.autismeinkaart.nl.

Met dankt aan een kennisportaal-lid voor het geven van feedback tijdens het schrijfproces.

Wil je een overzicht van alle ervaringsverhalen op deze site, kijk dan hier.

Log in om reacties te kunnen plaatsen en te lezen.